Principper

Principper for hvordan vi vil leve og arbejde på Banebo.

Hjemlighed: huset skal kunne tilbyde hjemlige rammer, hvor der opleves tryghed og genkendelighed. Borgeren vil med værdighed og respekt inddrages, så der opleves medbestemmelse i eget liv.

Meningsfyldte aktiviteter: borgeren skal inddrages omkring meningsfulde hverdagsgøremål, så identiteten og funktionsniveauet bevares eller styrkes.

Bevægelse: det skal være muligt at kunne bevæge sig fra et mindre fællesskab ud mod et større i levebo-miljøet. Det skal også være muligt fortsat at være en del af det omgivende samfund, ved at invitere dette ind igennem funktioner, og hermed skabe sammenhængskaft og forankring i nærområdet.

Fleksibilitet: rammerne skal gøre det muligt, at tilpasse sig fremtiden, nye behov og ønsker. Ny teknologi skal gøre det muligt for borgeren at få størst mulig frihed til at mestre eget liv og understøtte et godt arbejdsmiljø samt gode arbejdsgange.

Sidst opdateret: 16.05.2018