Historie

På Banebo ønsker vi at kunne fastholde en lokalhistorie og erindringer, i en bydel som er under rivende udvikling og forandring. Disse ønsker skal have sammenhæng med de farver, udsmykning og stednavne, der skal være på pleje- og omsorgscenteret. Disse ønsker skal understøtte en stor grad at genkendelighed, noget at kunne navigere efter og tale om.

Derfor er der på de 3 bolig-etager valgt at arbejde udfra 3 temaer, som hænger sammen med farverne, stednavnene og udsmykningen.

Stednavnene og farverne er besluttet i samarbejde med ældrerådet, handicaprådet og blinde- og svagsynet organisationen, som på bedste vis repræsenterer de kommende borgeres ønsker.

Kunsten udarbejdes af Virtuel HF i Viborg. I alt 26 unge engagerede elever er i fuld gang med at skabe den udsmykning, som skal hænge på de 3 bolig-etager. Eleverne har igennem interviews med seniorer, og i samarbejde med Viborg kommune og boligselskabet Sct. Jørgen, fået inspiration til dette.

På 1. sal vil temaet være hærvejstien, de grønne farver og have stednavnene Heden, Lyngstien, Porsestien, Tyttebærstien og Blåbærstien.

Hærvejstien kommer til at gå lige uden for Banebos hovedindgang. Hærvejstien knytter bydelen Banebyen sammen med midtbyen via den store Banebro.

På 2. sal vil temaet være Banen, de rød-brune farver og have stednavnene Remisen, Perronen, Trinbræddet, Sporskiftet og Lokomotivet.

Banebo bygges i den nye bydel Banebyen meget tæt på stationen.

På 3. sal vil temaet Vestas, de blålige farver og have stednavnene Udsigten, Vingen, Møllen, Strømmen og Tårnet.

Banebo bygges, hvor den gamle Vestas fabrik har været. I de forladte gamle haller, har Virtuel HF lavet kunstprojekter, og derfor er det dejligt, at eleverne har mulighed for også at skabe udsmykningen og på denne måde bygge bro mellem historie og generationer.

Farver og temaer kommer også til at hænge sammen med skiltning, gardiner og inventaret på Banebo.

Sidst opdateret: 16.05.2018